Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Turistička zajednica Grada Krapine objavljuje Javni poziv za davanje u zakup montažnih drvenih kućica na lokaciji Šetalište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo)
I. Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponudu za zakup montažnih drvenih kućica na lokaciji Šetalište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo).
II. Turistička zajednica grada Krapine daje u zakup dvije (2) montažne drvene kućice na spomenutoj lokaciji, pojedinačne površine cc 10m2.
III. Namjena montažne kućice može biti slijedeća:
- promocija i prodaja autohtonih poljoprivrednih proizvoda karakterističnih za zagorsko podneblje i/ili pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga vezanih za navedeno
- ostala gastro ponuda iz domaće manufakture (konditorski proizvodi, kolači i ostalo)
- prodaja suvenira, sitnih uporabnih i ukrasnih te umjetničkih predmeta prepoznatljivog podrijetla vezanog uz grad Krapinu,- turističko-promidžbena
IV. Montažne drvene kućice daju se u zakup na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci (01.04. - 01.10.2017.)
Prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Dodatne intervencije u izgled kuićice nisu dozvoljene.
V. Cijena zakupa po kućici je fiksna i iznosi 625,00 kn.
U cijenu zakupa nisu uključeni režijski troškovi.
VI. Ponude se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Turistička zajednica grada Krapine, 49000 Krapina, Magistratska 28 s naznakom "Ponuda za zakup montažne drvene kućice na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo) - ne otvaraj
Rok za podnošenje ponuda je 26.03.2017.
Ponuda obavezno sadrži:
- osobne podatke podnositelja (ime, prezime/naziv i sjedište, OIB, broj telefona)
- navod o vrsti djelatnosti koju podnositelj ponude namjerava obavljati (opis asortimana kojeg namjerava prodavati i promovirati popraćen foto dokumentacijom i/ili opis usluge koju namjerava pružati
- dokaz da je podnositelj ponude registriran za djelatnost koju namjerava obavljati
- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi
Na zahtjev TZG Krapine, podnositelj ponude dužan je dostaviti uzorke pojedinog dijela asortimana kojeg namjerava prodavati i promovirati i/ili usluživati.
VII. Prednost pri odabiru ponude imaju podnositelji prihvatljive ponude koji u svojoj ponudi nemaju prodaju suvenira te sitnih uporabnih i ukrasnih predmeta.
VIII. Nepotpune ponude i ponude pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda neće se razmatrati. Ponude podnositelja koji nisu ispunili sve porezne obveze, neće se uzeti u razmatranje.
IX. TZG Krapina zadržava pravo odbaira kućice (određivanja položaja) na predmetnoj lokaciji za izabrane ponuditelje.
X. O rezultatima Javnog poziva podnositelji ponuda biti će obaviješteni pisanim putem.

 • Dan narcisa

 • Danas tribina, sutra predavanje...

  U Tjednu solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u BiH, župa sv. Nikole biskupa u Krapini organizira Tribinu pod naslovom “Nisi sam, u ovome smo zajedno”. Gosti su: general Zlatan Mijo Jelić, general Željko Šiljeg i kolumnist Marko Ljubić. Tribina će se održati danas, 16. ožujka u 19.00 sati više
 • 27. sjednica Gradskog vijeća

  Temeljem članka 34.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.33/01., 129/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/2. i 19/13.) i članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br.5/09. i 3/13.)  predsjednik Gradskog vijeća saziva 27.sjednicu Gradskog vijeća Grada Krapine na dan 16.OŽUJKA 2017.GOD. (ČETVRTAK više
 • Udruga "Gradski puhački orkestar i mažoretkinje Krapina" održala Izbornu skupštinu

  Udruga Udruga “Gradski puhački orkestar i mažoretkinje Krapina” održala je svoju redovnu godišnju Izvještajno – izbornu skupštinu za 2016. godinu. Skupština je održana u prostorijama Vatrogasnog doma DVD-a Lepajci u petak, 10. ožujka. Prezentirana su izvješća o radu Udruge za proteklu godinu, koja su jednoglasno usvojena. Na skupštini su donesene i više
 • Odlaganje i zbrinjavanje otpada u Gradu Krapini

  Nažalost, ponovno smo svjedoci da se na području Grada Krapine nepropisno odbacuje otpad, kako u prirodi i uz javne ceste te u neposrednoj blizini naselja i stvaraju se nove divlje deponije otpada. Također sve češće se nepropisno koriste eko-otoci. Grad Krapina je zadnjih 10 godina uložio velike napore i velika financijska više
 • "Humanitarni paket za središnju Hrvatsku"

  U petak, 10. ožujka 2017. godine u Krapini je započela podjela paketa iz projekta „Humanitarni paket za središnju Hrvatsku“. Nositelj spomenutog projekta je Hrvatski Crveni križ s gradskim društvima Crvenog križa s područja središnje Hrvatske među kojima je i GDCK Krapina. Projekt je vrijedan više od 8 milijuna i 300 više
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7