Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

11.TRAVNJA 2017.GOD. ( UTORAK ) U 20,00 SATI


Sjednica će se održati u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13.

D N E V N I   R E D:
1. Pitanja i prijedlozi
2. Usvajanje Zapisnika sa 27.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko-katastarske dokumentacije za 2016. godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2016. godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa zaštite kulturnih dobara za 2016. godinu


9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2016. godinu
10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2016. godinu
12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2016. godinu
13. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2016. godinu
14. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Krapine za 2017. godinu
15. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta OŠ “Ljudevit Gaj”
16. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta OŠ Augusta Cesarca
17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustroju i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Krapine
18. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u Rekonstrukciju i prenamjenu zgrade u Krapini, Magistratska 13
19. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u Rekonstrukciju i prenamjenu dijela zgrade Pučkog otvorenog učilišta Krapina u “Kulturni centar Krapina”