Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pročelnik: Miroslav Ivić, dipl. iur.                    
Telefon: 049 / 382 – 404
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Viši/a savjetnik/ca:
-
 
Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti:
Ivana Ferk Pavić, dipl. oec.
Telefon: 049 / 382 – 407
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 

Popis zakona, podzakonskih propisa i općih akata Grada Krapine iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o Pučkim učilištima
- Zakon o knjižnicama
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi
- Zakon o sportu
- Zakon o socijalnoj skrbi
- Zakon o savjetima mladih
- Zakon o proračunu
- Zakon o udrugama
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu
- Pravilnik o pravima iz socijalnog programa Grada Krapine
- Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima o financiranju programa, projekata od interesa za Grad Krapinu
- Pravilnik o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima