Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pročelnica: Jelena Milčić, dipl. oec.                                                       
Telefon: 049 / 382 – 402
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Viša stručna suradnica za javnu nabavu i gospodarstvo:
Sandra Hršak, dipl. oec.                                                                             
Telefon: 049 / 382 – 408
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih gradskih prihoda:
Mario Sajko, dipl. oec.                                                                            
Telefon: 049 / 382 –  411
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Viša stručna suradnica za financijsko planske poslove i pripremu projekata
Josipa Filipaj, mag. oec.
Telefon: 049 / 382 –  428
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručna suradnica za računovodstveno-knjigovodstvene poslove:
Verica Pernjek                                                      
Telefon: 049 / 382 – 403
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Referent za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih gradskih prihoda:
Ivan Cimić                                                                                                 
Telefon: 049 / 382 – 417
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 

Popis zakona, podzakonskih propisa i općih akata Grada Krapine iz nadležnosti Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo:

- Zakon o proračunu
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izveršenju proračuna
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Uredba o sastavljanju i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o općem upravnom postupku
- Opći porezni zakon
- Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
- Pravilnik o načinu i postupku provedbe na novčanim sredstvima
- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o upravnim pristojbama
- Odluka o gradskim porezima (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/01 i Službeni glasnik
      Grada Krapine br. 10/05, 2/08, 2/14 i 2/16)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
- Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
- Zakon o javnoj nabavi
- Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
- Zakon o koncesijama
- Zakon o poljoprivredi
- Pravilnik o državnim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju
- Zakon o državnim potporama
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture