Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pročelnica: Snježana Pelin, dipl. ing. arh.
Telefon: 049/382–410
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Viši stručni suradnik za prostorno uređenje, gradnju i komunalno gospodarstvo
Marko Ljubić, dipl. ing. arh.
Telefon: 049/382–418
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje, gradnju i komunalno gospodarstvo
Željka Jurman, dipl. ing. građ.
Telefon: 049/382–420
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Nikolina Gregurović, mag.ing.geoing.
Telefon: 049/382–412
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Referent za komunalna poslove, civilnu zaštitu i vatrogastvo:
Zdenko Kozina
Telefon: 049/382–413
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poljoprivredni redar
Mario Kozina, bacc.ing.agr.
Telefon: 049/382-400
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 

Zakoni, podzakonski propisi i opći akti Grada Krapine iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)

Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 08/17, 37/17)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13)

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito iizgrađenih zgrada u prostoru (NN 98/12)

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14)

Zakon o cestama (NN 84/14)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/, 135/10, 14/11, 55/12)

Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)