Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Grad Krapina, temeljem članka 9. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Grada Krapine, dana 4.11.2019. godine, objavljuje Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Instaliranje bežičnog interneta prema programu WIFI4EU

Rok za dostavu ponuda je 11.11.2019. do 09:00 sati.

Rok za dostavu ponude produžuje se do 15.11.2019. do 09:00 sati.

Rok za dostavu ponude produžuje se do 19.11.2019. do 09:00 sati.

Poziv za dostavu ponude

Prilog br.1. Ponudbeni list

Prilog br.2. Troškovnik i tehničke specifikacije 

I. izmjena poziva za dostavu ponude

II. izmjena poziva za dostavu ponude

Odgovor na upit gospodarskih subjekata od 8.11.2019.

Obavijest o odabiru

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29