Grad Krapina, temeljem čl. 9. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Grada Krapine, dana 18.1.2021.g. objavljuje Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Sanacija dijela pročelja zgrade Dječjeg vrtića "Gustav Krklec" Krapina - 2. faza. Rok za dostavu ponuda je 2. veljače 2021. do 10:00 sati.

Poziv za dostavu ponude
Prilog br. 1. - Ponudbeni list
Prilog br. 2. - Troškovnik

Obavijest o odabiru