Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Obavijest o zatvaranju prometa

Za potrebe organizacije svadbene svečanosti u naselju Podgora Krapinska, o d o b r a v a s e Dunaj Siniši, Krapina, Podgora Krapinska 37 zatvaranje za promet motornih vozila dionice nerazvrstane ceste u Podgori Krapinskoj i to ispred kućnog broja 37, u periodu od 20.07.2018. godine (petak) od 17.00 sati do 22.07.2018. godine (nedjelja) do 17.00 sati.

Zaključak o zatavaranju prometa možete vidjeti ovdje.

Etički kodeks službenika i namještenika upravnih tijela Grada Krapine

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.) i članka 36. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine" 04/09. i 3/13.) Gradonačelnik Grada Krapine, dana 12. lipnja 2014.g., donosi Etički kodeks službenika i namještenika upravnih tijela Grada Krapine. 

više...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34

Tjedan kajkavske kulture i Festival kajkavskih popevki Krapina 2019. podržali su:

KrapinaTKK