• NAZIV PROJEKTA: USPOSTAVA I STAVLJANJE U FUNKCIJU VODOSPREMNIKA VS STRAHINJE I CS PODGORA

Procijenjena vrijednost projekta: 3.000.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Partner projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Projekt obuhvaća uspostavu i stavljanje u funkciju vodospremnika VS Strahinje te izgradnja zaštitne građevine i komore zdenaca na lokaciji KB 2a, spojnog cjevovoda do CS Podgora, cjevovoda CS Podgora – Doliće i spojnog cjevovoda CS Podgora – Žutnica. Vodospremnik Strahinje ima ulogu krovne vodne građevine, kojom bi bila osigurana stalna količina pitke vode za Grad Krapinu. Cilj je unaprijediti vodne usluge javne vodoopskrbe i smanjiti gubitke vode na dionici vodozahvat-vodospremnik. Izvor financiranja iz Hrvatskih voda i sredstava iz EU fondova te proračuna JLS.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena je projektna dokumentacija.