Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 • NAZIV PROJEKTA: SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE KRAPINA

Procijenjena ukupna vrijednost projekta: 155.209.853,75 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Kategorija projekta: Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Predmet ovog projekta obuhvaća izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u sljedećem opsegu: izgradnja cca 26 km cjevovoda odvodnje, izgradnja retencijskog bazena, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) veličine 14.310 ES, nadzor nad izvođenjem radova, upravljanje projektom, promidžba i vidljivost. Prema aplikacijskom paketu nabavlja se oprema za održavanje sustava javne odvodnje, i to: kombinirano vozilo za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi, komada 1, terensko vozilo za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi (4m3), komada 1, CCTV vozilo za inspekciju sustava, komada 1, nadzorno upravljački sustav (NUS) vodoopskrba i odvodnja, komada 1. Cilj projekta je zbrinjavanje otpadnih voda, zaštita zdravlja i zaštita okoliša u svrhu poboljšanja sustava javne odvodnje na svom području. Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže Krapina mješovitog tipa ima za cilj uspostavu cjelovitog sustava odvodnje i pročišćavanja te unapređenje okolišnih standarda.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt je u visokoj fazi spremnosti pred aplikaciju za EU sredstva financiranja – riješeni su svi imovinsko-pravni odnosi, izdani su potrebni akti o građenju i to lokacijske i građevinske dozvole za sekundarne kanalizacijske mreže, faze I i II, lokacijska i građevinska dozvola za retencijski bazen Krapina, lokacijske i građevinske dozvole za Glavni kolektor 2.1., Glavni kolektor Radoboj – Krapina (2.3.), Glavni kolektor Gornja Pačetina – Krapina i Donja Šemnica – Krapina (2.2. i 2.4.). Za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) izdana je lokacijska dozvola, a građevinska se izdaje po modelu FIDIC žute knjige (nakon ugovaranja radova). Izrađena je dokumentacija o nabavi za sljedeće postupke nabave: usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, usluge upravljanja projektom, usluge promidžbe i vidljivosti, a za sljedeće predmete nabave dokumentacija je u izradi: izgradnja sustava odvodnje, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i oprema za održavanje sustava javne odvodnje.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29