Proračun Grada Krapine za 2019. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu (pdf)

Prijedlog Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu - opći i posebni dio (excel)

Prijedlog Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu - plan razvojnih programa (excel)

Proračun Grada Krapine za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu  (pdf)

Proračun Grada Krapine za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu - opći i posebni dio (excel)

 
 
 
 
 
 
 
 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Grada Krapine za 2019. godinu 

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu exel pdf  
 
Izvještaj o zaduživanju word pdf
 
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe word pdf 
 
Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima word pdf
 
Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa exel pdf
 
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka word pdf
 
 
 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu 

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu exel pdf
 
Izvještaj o zaduživanju word pdf
 
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe word pdf
 
Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima word pdf
 

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa exel pdf

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka word pdf