Proračun Grada Krapine za 2020. godinu

 

Prijedlog Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu (pdf)

 

Prijedlog Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2021. godinu - opći i posebni dio (excel)

 

Prijedlog Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu - plan razvojnih programa (excel)

 

Proračun Grada Krapine za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu (pdf)

 

Proračun Grada Krapine za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu - opći i posebni dio (excel)

 

Proračun Grada Krapine za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu - plan razvojnih programa (excel)

 

Obrazloženje Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu

 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu - opći i posebni dio

 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu - plan razvojnih programa

 

Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu 

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu

 

Vodič za građane uz Proračun Grada Krapine za 2020. godinu 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu

 

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu


Izvještaj o zaduživanju 


Izvještaj o korištenju proračunske zalihe


Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima


Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa


Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

 

 

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu

 

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu

 

Izvještaj o zaduživanju

 

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

 

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

 

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

 

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka