Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), rekonstrukcija mosta preko rijeke Krapinice na NC 1.6.= AG Grada Krapine- Gornja Pačetina- Lepajci, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici od kat.čest.br. 1352/1, 1353, 1354/1, 2805/3, 2806/3, 2853/1 sve k.o. Gornja Pačetina te kat.čest.br. 158/16, 1037/27, 1707/1, 1685/9 sve k.o. Velika Ves.

     Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.08.2020. (utorak) u 09:00 sati, na lokaciji– KRAPINA, Magistratska 30/II kat.

     Obzirom na trenutnu i promjenjivu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj, uvid u spis može se dogovoriti pojedinačno putem telefona i dostavom dokumentacije iz spisa putem e-maila (telefon 049/382-412, 382-418). Uvid u idejni projekt omogućen je i na web stranici Grada Krapine: https://www.krapina.hr/natjecaji.

Javni poziv

Glavni projekt