Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Miroslav Ivić koji je u Gradu Krapini radio na poslovima pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Upravnog odjela za društvene djelatnosti i kao v.d. pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine, nakon više od 15 godina rada u gradskoj upravi otišao je u mirovinu.
Nakon provedenog Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća, KLASA: 112-01/18-01/0003, URBROJ: 2140/01-01-0104-18-2, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 52/18. od 6. lipnja 2018. godine i ovim mrežnim stranicama, gradonačelnik je pročelnicom Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća imenovao Andreu Cobović, diplomiranu pravnicu s više od 15 godina radnog iskustva u struci, koja je do sada bila zaposlena u Gradu Krapini kao unutarnja revizorica.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29