Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

     Gradsko vijeće Grada Krapine jednoglasno je prihvatilo prijedlog Odluke kojom se od 1. siječnja 2021. godine ukida porez na potrošnju te se smanjuje iznos poreza na korištenja javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa. Zakonom o lokalnim porezima utvrđeno je da jedinice lokalne samouprave mogu uvesti prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina. Od spomenutih, Grad Krapina je uveo porez na potrošnju i porez na korištenje javnih površina, dok nije uveo prirez, a porez na kuće za odmor je već ranije ukinuo. No, s obzirom na aktualnu situaciju vezanu uz epidemiju koronavirusa donijeta je odluka kojom se ukida porez na potrošnju te se smanjuje iznos poreza na korištenje javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa s 240,00 kuna/m² paušalno godišnje na 1,00 kuna/m² paušalno godišnje.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29