Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Ovih dana u prostorima Grada Krapine potpisani su ugovori između Grada Krapine i udruga nakon provedenog javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Grad
Krapinu. U području kulture i tehničke kulture osigurano je ukupno 330.000 kn, a potpisano je 10 ugovora s ukupno 9 udruga. Potpisani su i ugovori o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz
područja socijalne skrbi i zdravstva za 2021. godinu. 13 udruga potpisalo je ugovore u ukupnoj vrijednosti od 125.000 kn. Dodijeljena su i sredstva udrugama iz područja sporta i rekreacije – 4
sportske udruge potpisale su ugovore s Gradom Krapinom u vrijednosti od 44.000 kn. Nadamo se da će epidemiološke prilike biti povoljne i da će se programi moći realizirati prema planu!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29