Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

1. Za potrebe izvodenja građevinskih radova na izgradnji i uređenju Spomen obilježja u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljirna u Domovinskom ratu s područja Krapinsko-zagorske županije u Krapini na lokaciji Perivoja Janka Draškovića, odobrava se tvrtki ZAGORJEGRADNJA d.o.o., Kraljevec na Sutli u periodu od 16.08.2021. do 15.04.2022. godine privremena regulacija prometa na kraju Magistratske ulice te dijelom na križanju Magistratske ulice sa Ulicom Matije Gupca i to na slijedeći način:
- privremeno zauzimanje desne strane kolnika u smjeru sjevera na duljini od cca 20 m, odnosno na cijeloj širini kat.čest.br. 1569 k.o. Krapina-grad, te istočnog nogostupa na istoj duljini, a radi uspostave privremenog gradilišnog kolnog priključka za potrebe ulaza i izlaza građevinske mehanizacije
- privremeno uklanjanje pješačkog prijelaza na kraju Magistratske ulice te uspostava privremenog pješačkog prijelaza južnije u istoj ulici i to kod kućnog broja 40, a radi omogućavanja kontinuiranog kretanja pješaka s istočnog nogostupa na zapadni i obratno.

2. Vezano uz točku 1., ovim putem daju se slijedeći uvjeti i preporuke:
- izvođač radova dužan je na dijelu zauzimanja javne površine postaviti zaštitnu ogradu gradilišta te potrebnu prometnu signalizaciju sukladno odredbama važećeg Zakona o sigumosti prometa na cestama i odredbama važećeg Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
- privremenu prometnu signalizaciju i zaštitnu ogradu gradilišta iz prethodne točke obvezno izvesti na način da ista u večernjim i noćmnim satima bude označena i jasno vidljiva (prijedlog uz ogradu gradilišta dodatna uspostava prometne opreme oznake K32), a radi sigurnog odvijanja prometa predmetnom ulicom u noćnim satima
- privremeni pješački prijelaz na lokaciji Magistratska 40 uspostaviti na kolniku ljepljenjem traka za označavanje privremenih oznaka na kolniku, koje se nakon završetka radova mogu lako ukloniti i vratiti u prvobitno stanje
- izvođač radova dužan je osigurati nesmetan kolni i pješački pristup privatnim parcelama sa sdresom Magistratska 46 i Ulica Matije Gupca 2 (kolni i pješački prilazi parcelama neposredno prije i poslije Perivoja Janka Draškovića na kat.čest.br. 1569 k.o. Krapina-grad).

Zaključak - izgradnja Spomen obilježja

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29