Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

     Prema odredbama novog Zakona o socijalnoj skrbi naknada za troškove ogrjeva ne isplaćuje se više kao zasebno pravo već je isto objedinjeno u jedinstvenu naknadu za troškove stanovanja koja se isplaćuje mjesečno. Korisnici zajamčene minimalne naknade koji do sada nisu ostvarivali pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu podnijeti zahtjev za ostvarenje navedenog prava.

       U svrhu ostvarivanja prava potrebno je podnijeti zahtjev te dostaviti račune (uplatnice ili potvrde o plaćanju) vezane uz troškove stanovanja (najamnina, komunalne naknade, troškovi grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade) za posljednja tri mjeseca. Troškovi telefona, TV pristojbe, pričuve ili odvoza i zbrinjavanja otpada ne smatraju se troškovima stanovanja. Traženu dokumentaciju sa popunjenim zahtjevom za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja potrebno je dostaviti do 15. studenog 2022. godine, na adresu Grad Krapina, Magistratska 30, Krapina.   

        Obrazac zahtjeva može se preuzeti u pisarnici Grada Krapine, Magistratska 30 ili na web stranici.
        Troškovi stanovanja priznaju se u visini od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu, odnosno ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

     Za dodatne informacije možete se obratiti u Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća ili na broj telefona 049/382-415 (Andrea Cobović) ili 049/382-416 (Ivana Ferk Pavić).

Obavijest možete vidjeti ovdje.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29