Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Etički kodeks

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.) i članka 36. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine" 04/09. i 3/13.) Gradonačelnik Grada Krapine, dana 12. lipnja 2014.g., donosi Etički kodeks službenika i namještenika upravnih tijela Grada Krapine. 

Etički kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku" Grada Krapine. Etički kodeks službenika i namještenika upravnih tijela Grada Krapine možete pogledati ovdje.

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Grada Krapine – saziv 2013. – 2017.

 

Mladen Gregurović(HDZ, ZDS, HSLS)

Ivica Hršak (HDZ, ZDS, HSLS)

Josip Kozina (HDZ, ZDS, HSLS)

Tomislav Lež (HDZ, ZDS, HSLS)

Jelena Drndić (HDZ, ZDS, HSLS)

Krunoslav Tušek (HDZ, ZDS, HSLS)

Goran Kunštek (HDZ, ZDS, HSLS)

Željko Pavić (SDP, HSU)

Stjepan Štrok (SDP, HSU)

Ivka Pavlinić (SDP, HSU)

Tamara Presečki (SDP, HSU)

Tomislav Pernjek (SDP, HSU)

Luka Frljužec (SDP, HSU)

Željko Vincelj (HNS)

Nenad Sikirica (HNS)

Robert Cerovečki (HNS)

Alen Spiegl (Hrvatski Laburisti – Stranka Rada)

 

Predsjednik Gradskog Vijeća – Željko Pavić(SDP, HSU)

Potpredsjednici Gradskog vijeća – Mladen Gregurović (HDZ, ZDS, HSLS) i Nenad Sikirica (HNS) 

Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5 / 09)

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Krapine (Službeni glasnik br. 3 / 13)

Gradonačelnik

Gradonačelnik:

SmartSize

Zoran Gregurović

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Gradonačelnik prima stranke ponedjeljkom od 9,00 do 13,00 sati uz prethodnu najavu osobnim dolaskom ili  telefonom na 382-405 .Zamjenici:

Branko Varjačić

Dragutin Kozina                                                                                                 
                                                                
gregurovic kozina varjacic


Adresa: Magistratska 30
Telefon: 049 / 382 - 405
Telefax: 049 / 371- 211
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća

Pročelnica: Andrea Cobović, dipl. iur.
Telefon: 049/382 – 415
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Unutarnji revizor:
Sandra Hršak, dipl. oec.
Telefon:049/382 - 408
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za informiranje, protokol i međunarodnu suradnju:
Martina Varjačić, prof.   
Telefon: 049 / 382 - 414
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti:
Ivana Ferk Pavić, dipl. oec.
Telefon: 049 / 382 – 416
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti i pripremu projekata
Mateja Komić, mag.geog.
Telefon: 049 / 382 – 409
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Administrativna tajnica gradonačelnika:
Branka Matijević                                                               
Telefon: 049 / 382 – 405
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


  

Popis zakona, podzakonskih propisa i općih akata Grada Krapine iz nadležnosti Upravnog odjela:

- Statut Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/9 i 3/13)
- Poslovnik o radu Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/09, 3/13)
- Odluka o priznanjima (Službeni glasnik Grada Krapine br. 6/15)
- Odluka o osnivanju, ustroju i djelovanju počasne postrojbe Grada Krapine "Krapinski Ilirci" (Službeni glasnik        Grada Krapine br. 5/8 i 7/10)
- Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o ustanovama
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o sportu
- Zakon o savjetima mladih
- Zakon o udrugama
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu


 

Popis zakona, podzakonskih propisa i općih akata Grada Krapine iz nadležnosti unutarnje revizije  

 - Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN br. 78/15)

- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN br. 42/16)

- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Krapini 

- Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (NN br. 42/16)

- Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije (NN br. 35/16)

- Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor (NN br. 108/15)

- Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (NN br. 24/16)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34

Tjedan kajkavske kulture i Festival kajkavskih popevki Krapina 2019. podržali su:

KrapinaTKK