Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Održivo gospodarenje otpadom

IZRADA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA KRAPINE ZA RAZDOBLJE 2017. - 2022. GODINE

Plan gospodarenja otpadom Grada Krapine za razdoblje 2017.-2022. godine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 10/17)

Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom Grada Krapine za razdoblje 2017. do 2022.godine

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu (Sl. glasnik Grada Krapine br. 2/18)

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krapine  za 2018. godinu(Sl. glasnik Grada Krapine br. 2/19)

 

ODLUKE - GOSPODARENJE OTPADOM

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 1/18)

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 1/18)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krapine

 

Javni poziv vlasnicima/korisnicima građevina s područja Grada Krapine u kojima se nalazi azbest

 

Obavijest o početku rada reciklažnog dvorišta u Krapini   

 

Uklanjanje odbačenog otpada u okoliš

 • Prijava komunalnom redaru: tel. 049/382-406, mbt. 098/250-004, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Obrazac prijave odbačenog otpada

 

Odvojeno prikupljanje otpada

 

Obavijesti o akcijama skupljanja glomaznog otpada

 

UPUTE ZA PLAVI I ZELENI SPREMNIK I KALENDAR ODVOZA OTPADA OD 01. RUJNA 2018. možete vidjeti na stranici http://www.krakom.hr/

 

Plan gospodarenja otpadom Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 2/08)

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu (Sl. glasnik Grada Krapine br. 3/17)

Izvješće o izvršenju Plana gospdarenja otpadom za 2015. godinu (Sl. glasnik Grada Krapine br. 1/16)

Izvješće o izvršenju Plana gospdarenja otpadom za 2014. godinu (Sl. glasnik Grada Krapine br. 7/15)

Izvješće o izvršenju Plana gospdarenja otpadom do 2013. godine ( Sl. glasnik Grada Krapine br. 3/14)

Jeste li znali (gospodarstvo)?

GOSPODARSTVO

Jeste li znali...

...da najstariji službeni zapisi o obrtničkim i zanatskim udrugama potječu s početka 19. stoljeća, a da je klasična službena udruga krapinskih obrtnika, kao organizirani staleško udruženje koje se također naziva i „cehom“, utemeljena 1837. godine? Te se godine krapinski čižmari, postolari, kovači, bačvari, stolari, košaraši, mesari, kolari, draguljari, tesari, klesari, lončari, kožari, zidari, tkalci, češljari, graditelji, sedlari, bravari, mlinari i pekari udružuju u jedan ceh te mole kralja Ferdinanda V. da im potvrdi cehovske propise, što je on i učinio u Beču 5. svibnja 1837. godine.

...da je 1908. godine u Krapini održan prvi Sajam vina u Hrvatskoj i to u današnjoj zgradi Magistrata?(Podaci iz djela: Krapina – grad povijesti i kulture, grupa autora, Krapina, 2004.)

Socijalna skrb

Svaki grad, općina ili lokalna sredina pokazuje svoje lice i stupanj svoje razvijenosti kvalitetom usluge i brigom za svoje materijalno ugrožene građana, za starije i nemoćne te za svoje najmlađe građane. Grad Krapina svojim Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi nastoji maksimalno zadovoljiti potrebe građana. Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđene su vrste pomoći koje se financiraju iz Proračuna Grada te su određeni uvjeti i kriteriji za ostvarivanje istih. 

U okviru socijalne skrbi mogu se ostvariti slijedeće vrste pomoći:

 • Socijalno pravo školske djece čini pravo 
  • učenika osnovne škole na besplatnu školsku kuhinju,
 • Socijalna prava ostalih građana čine prava na:

  • pomoć u podmirenju troškova stanovanja,

  • jednokratnu novčanu pomoć,

  • pomoć za nabavku ogrjeva,

  • podmirenje pogrebnih troškova.

Navedenim vrstama pomoći nastoji se socijalno ugroženom stanovništvu osigurati život dostojan čovjeka, da u teškoj situaciji, u kojoj su se našli iz raznih okolnosti i životnih puteva, ne osjete usamljenost i otuđenost od društva i lokalne zajednice.

Uz navedene vrste pomoći Grad Krapina pokazao je i dodatnu brigu za starije osobe, odnosno građane tzv. treće životne dobi. Prepoznavši treću životnu dob kao razdoblje čovjekova života u kojem se javljaju velike fizičke i psihičke promjene, a nerijetko i osjećaj usamljenosti, Grad Krapina je u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa pokrenuo Program «Pomoć u kući starijim osobama» kojim se nastoji pomoći našim sugrađanima te im osigurati što dulji boravak u vlastitoj obitelji, susjedstvu i poznatoj okolini uz mogućnost korištenja niza socijalnih usluga kojima se osigurava veća uključenost u društvo i povećanje sadržaja života.  

Više o pravima iz socijalne skrbi te uvjetima i načinima ostvarivanja tih prava: Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Krapine 01/10)

Gospodarstvo kroz povijest

Grad Krapina je tradiciolnalni industrijski i gospodarski grad. Smješten je u uskoj dolini rijeke Krapinščice između obronaka Maceljskog gorja (Brezovica) i Strahinjščice te je takav položaj omogućavao razvoj gospodarstva, a pojava željeznice i razvitak industrije krajem 19., a posebice u 20. stoljeću, uzrokovao je daljnju urbanizaciju i porast broja stanovnika Krapine koja postaje vodeće zagorsko regionalno središte. Zbog svog skučenog požaja u kotlini, grad se proširio prema sjeveru (naselja Doliće, Krapinsko Strahinje i Podgora) i jugu (naselja Bobovje, Mihaljekov Jarek i Krapinsko Polje).

Početak zanatstva u Krapini vezan je uz XV. stoljeće, kada je Krapina dobila povelju «Slobodnog kraljevskog poveljnog trgovišta» sa svim povlasticama što su iz nje slijedile. Tijekom godina prvo su se razvili obrti poput kovača, gumbara, lončara, čižmara, mesara, pekara i drugih djelatnosti koji se 1837. god. udružuju u Veliki Krapinski Ceh. Tijekom godina obrtnici s područja grada Krapine povezali su se s obrtnicima iz okolnih općina i danas djeluju kao Udruženje obrtnika grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj. Uoči Prvog svjetskog rata Krapina ima tvornicu kože, namještaja, kalijevih peći, tiskaru, ciglanu, pilanu, a prva u Zagorju dobiva i vodovod te 1886. godine i željeznicu koja je povezuje sa Zagrebom.

Početkom 90-tih došlo je do značajnih promjena u gospodarskoj strukturi grada Krapine te su mnoge tvrtke sa tradicionalnim proizvodnjama, ponajprije tekstila, propale, a došlo je i do slabljenja keramičke, drvne i metaloprerađivačke industrije uslijed čega se razvio problem nedostatka radnih mjesta za radno aktivno stanovništvo. Danas Krapina više nema velikih gospodarskih kapaciteta kao što je to bilo u nedavnoj prošlosti te se razvijaju tvrtke sa manjim brojem zaposlenika. U krug velikih tvrtki pripadaju Kotka d.d. (proizvodnja muške konfekcije) te Jedinstvo d.d. (proizvodnja kontejnera i metalnih konstrukcija i njihovih dijelova). Na području Grada Krapine uglavnom se razvija mala privreda i obrtništvo među kojima je najviše zastupljeno graditeljstvo, zatim tiskarstvo te brojne trgovačko-ugostiteljske djelatnosti.

Budući da je to zahtijevao opseg i tok roba u putničkom i robnom prometu s inozemstvom, u Krapini je u 2005. god. ustrojena Carinarica Krapina (u Žutnici), danas Carinski ured Krapina, za potrebe gospodarskih subjekata koji sudjeluju u carinskom poslovanju.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34

Tjedan kajkavske kulture i Festival kajkavskih popevki Krapina 2019. podržali su:

KrapinaTKK