Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini.

Krapinsko - zagorska županija raspisala je Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini. 

Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata započinje 16. siječnja 2018. godine, a završava 15. veljače 2018. godine.

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 200.000,00 kuna. Visina potpore po korisniku iznosi do 30.000 kuna, a maksimalno do 75% prihvatljivih aktivnosti. 

Programi i projekti dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije http://www.kzz.hr/natjecaj-financiranje-programa-poljo-udruga-2018 )

Zaštita osobnih podataka

Na temelju članka 18. a Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 106/12- pročišćeni tekst) i članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapina br. 4/09. i 3/13) Gradonačelnik Grada Krapine donosi
Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka:


Andrea Cobović, dipl. iur
unutarnja revizorica
Magistratska 30
49 000  Krapina
Tel: 049/382-415
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće dužnosti:
– vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona i ostalih propisa koji ureĎuju pitanja obrade osobnih podataka,
– upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
– upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
– brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona,
– omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona,
– surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.


Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.

Osoba zadužena za nepravilnosti

Osoba zadužena za nepravilnosti je, sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine br. 141/06), osoba imenovana od strane čelnika korisnika proračuna koja zaprima obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzima radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Osoba zadužena za nepravilnosti odgovorna je za:

 • zaprimanje obavijesti o nepravilnostima,
 • praćenje tijeka postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
 • sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o nepravilnostima,
 • suradnju s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

 

Sukladno odredbama članka 6. stavka 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračun, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine br. 70/12) objavljuju se podaci o osobi zaduženoj za nepravilnosti u Gradu Krapini:

 • Vlasta Bočkaj, pročelnica Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove
 • Magistratska 30, Krapina
 • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • telefon: 049/382-409
 • telefaks: 049/301-200

Opće informacije o Gradu

 

Grad Krapina
Magistratska 30
49000 Krapina
Telefon: 049/382-400
Telefaks: 049/371-211
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.krapina.hr
OIB: 70356651896
Žiro-račun (IBAN): HR0823400091821100007

 Radno vrijeme upravnih tijela:

 • Ponedjeljkom od 7 do 17 sati
 • Utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 7 do 15 sati

 

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je:

 • Ponedjeljkom od 8 do 16,30 sati
 • Četvrtkom od 8 do 14,30 sati
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34

Tjedan kajkavske kulture i Festival kajkavskih popevki Krapina 2019. podržali su:

KrapinaTKK