Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina djeluje na svom području od 1965. godine sa dvije odgojne grupe. Osniva se rješenjem Skupštine općine Krapina i to, kako stoji u spomenutom rješenju "Ustanova se osniva s ciljem društvene pomoći radnoj porodici, te organizira poludnevni i dnevni boravak predškolske djece, a po potrebi i djece školske dobi". Važno je naglasiti da je to prvi dječji vrtić u Hrvatskom zagorju, a inicijativa je potekla od Društva "Naša djeca" Krapina i Društva žena Krapina. Od 1974.-1979. godine vrtić u svom sastavu ima i vrtiće u Pregradi i Humu na Sutli čime dobiva naziv

Dječji centar "Gustav Krklec" Krapina. Od 1979. godine opet je samostalan za područje za područje bivše općine Krapina i obuhvaća cjelokupan odgojno obrazovan rad s djecom predškolskog uzrasta, od primarnog programa u vrtiću do organiziranja programa "male škole" u 18 dislociranih mjesta općine Krapina. Postojeći kapacitet postao je premali za potrebe smještaja djece, te se prilazi nadogradnji objekta i 1981./1982. godine dobiva se prostor za jaslice-3 odgojne grupe. Time se povećava broj djece kao i zaposlenih djelatnika - 21 zaposlenih i 124-ero djece u pet odgojnih prupa. No problem potrebe smještaja se ne zadovoljava, tako da se 1986. godine prelazi interventnom rješenju unutar postojećeg objekta i to prenamjenom dvorane za tjelesni odgoj u sobu za prihvat djece starije vrtićne dobi. 1989. godine adaptiran je i dio zgrade Tiskare, tako da su dobivene još dvije sobe dnevnog boravka s pratećim prostorom za smještaj još dviju odgojnih grupa.

Sa kapacitetom od 8 odgojnih grupa (od čega 3 jaslične i 5 vrtičnih) vrtić djeluje do nadas Samostalna je predškolska ustanova u kojoj su smještena djeca s područja grada Krapine i općina: Đurmanec, Radoboj, Jesenje Gornje, Petrovsko i Sveti Križ Začretje. Osnivačka prava nad našom ustanovom prenesena su na grad Krapinu 1995. godine. Objekat dječjeg vrtića smješten je u samoj gradskoj jezgri Krapine, uz rijeku Krapinicu, a uz i oko objekta nalazi se veliko dječje igralište. Pored več spomenutih 8 odgojnih grupa 10-satnog redovnog programa u vrtiću i jaslicama organizira se i provođenje programa u vrtiću i jaslicama organizira se i provođenje programa predškole u 16 dislociranih odgojnih grupa za područje grada Krapine i općina: Đurmanec, Radoboj, Petrovsko i Gornje Jesenje.

Programom predškole za spomenuta područja obuhvaćena su sva djeca u godiniprije polaska u osnovnu školu, te još i nekoliko djece za koje su roditelji izrazili želju za ranijim uključivanjem u taj program. Od kraćih programa provodi se u suradnji s vanjskim suradnicima i program učenja stranog jezika (engleski) za oko 25-ero djece i sportsko-rekreativni program (ritmika) za oko 10-12-ero djece. Višegodišnjim unapređivanjem odgojno-obrazovnog rada, te kvalitetom i poticajnom pristupu djetetu u dijelu razvijanja samostalnosti i samopouzdanja, zatim prepoznavanjem i uvažanjem potreba djeteta postupno se radi na promicanju i življenju prava djece. A radeći na načinima neneasilnog rješavanja među djecom. To je zadatak koji će se organizirano i konzinuitetu ostvariti. Ono na čemu se dalje radi, a određeno zahtjevima struke s ciljem kontinuiranog poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovni rad omogući djetetu da se doživi kao jedinstvena, sama po sebi vrijedna, voljena osoba s povjerenjem u svoje snage i mogućnosti. Sve to mislimo postići razvijanjem međusobno uvažajućih odnosa, sustavno vježbajući vještine čiste komunikacije kako bismo išli ka željenom cilju. Prilagođavanje zahtjevima današnjeg vremena određuje i našu prilagodbu u odnosu na radno vrijeme roditelja. Tako je radno vrijeme vrtića od 5,30 - 15,30 sati produljeno uz popodnevno dežurstvo od 15,30 do 16,30 sati čime je udovoljeno potrebama dijela roditelja.