Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Gradsko vijeće Grada Krapine objavljuje Javni poziv za predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krapine. Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Krapine koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život grada Krapine Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se Odboru za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Krapine u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva.
Prijedlog se podnosi na propisanim obrascima koje se mogu podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Krapine ili ovdje:
 
SM-1 prijedlog liste kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krapine
SM-2 izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih Grada Krapine

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29