Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju Programa razvoja poljoprivrede na području Grada Krapine za 2011. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 3/11) Grad Krapina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2011. godini za pripremne radove za podizanje nasada vinograda, kupnju loznih cijepova, kapitalna ulaganja i sufinanciranje izrade poslovnih planova za prijavu projekata na natječaje za EU fondove.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2011. godini
 
     Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se na obrascima koji se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine, Magistratska 30 ili ovdje:

     Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2011. g.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29