Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine objavljuje poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče ili su unutar obuhvata na kojem je predviđen zahvat izgradnje retencijskog bazena Krapina i spojnog cjevovoda. Uvid u idejni projekt i davanje izjašnjenja može se izvršiti u prostorijama Grada Krapine u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo (Magistratska 30) u  sobi 12 (II kat) od 20. do 22. travnja 2011. g. od 9,00 do 14,00 sati.

Poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat izgradnje retencijskog bazena Krapina i spojnog cjevovoda