Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine objavljuje poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče ili su unutar obuhvata na kojem je predviđen zahvat regulacije vodotoka Krapinica u Krapini. Uvid u idejni projekt i davanje izjašnjenja može se izvršiti u prostorijama Grada Krapine, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Krapina, Magistratska 30, soba 12 (II kat), od 16. ožujka do 18. ožujka 2011. god. od 9 do 14 sati.

Poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za projekt regulacije vodotoka Krapinice