Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

U postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju spojne ceste Zabok – Krapina, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva objavljuje Poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje se nalaze unutar obuhvata zahvata na kojem je predviđena izgradnja spomenute ceste, a na području Grada Krapine, na uvid u idejni projekt u prostorima Grada Krapine, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistratska 30, soba br. 12 dana 20. travnja od 9 do 15 sati.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5