Grad Krapina objavljuje Poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče ili koje su unutar obuhvata na kojem je predviđena Izgradnja pješačkog mosta preko Krapinice kod FINE u Krapini da izvrše uvid u idejni projekt u prostorima Upravnog odjela Grada Krapine, Odsjeka za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju, sobi br. 12 od 9. do 12. ožujka u vremenu od 10 do 14.