Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

-evidencijski broj nabave iz Plana nabave za 2012. godinu: - (postupak javne nabave u cilju sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom evidentiran u Planu nabave za 2009. godinu kada je isti proveden),
 -proveden postupak sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma sklopljenog s ponuditeljem HEP-Opskrba d.o.o., Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb u vrijednosti od 269.491,76 kn s uključenim PDV-om

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5