-evidencijski broj nabave iz Plana nabave za 2013. godinu: 1/2013-JN
-postupak javne nabave završio je sklapanjem Okvirnog sporazuma o opskrbi električnom energijom za razdoblje od dvije godine s najpovoljnijim ponuditeljem HEP-Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb u vrijednosti od 923.668,26 kn s uključenim PDV-om
Više...