-evidencijski broj nabave iz Plana nabave za 2013. godinu: 5/2013-JN
-postupak javne nabave završio je poništenjem temeljem članka 100., stavka 4., točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11)