U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Krapine. Cjelokupna dokumentacija vezana uz predmetni postupak javne nabave može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.
Rok za dostavu ponuda je 22. travnja 2022. do 09:00:00 kada će se održati javno otvaranje ponuda.