Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Krapine

-evidencijski broj nabave iz Plana nabave za 2012. godinu:  5/2012-JN
-postupak javne nabave završio je sklapanjem okvirnog sporazuma za razdoblje od jedne godine s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem LED ELEKTRONIKA d.o.o., Savska 102, 10310 Ivanić Grad u vrijednosti od 166.897,50 kn s uključenim PDV-om
-okvirni sporazum raskinut 24.12.2012. g.

Izmjena stolarije na OŠ Augusta Cesarca

-evidencijski broj nabave iz Plana nabave za 2012. godinu: 6/2012-JN
-postupak javne nabave završio je sklapanjem ugovora o javnim radovima na izmjeni stolarije na OŠ Augusta Cesarca s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem MDK građevinar, trgovina, usluge i poljoprivreda, vl. Dragutin Pavlinić, Mrzlo Polje 36, 49214 Veliko Trgovišće u vrijednosti od 88.009,75 kn s uključenim PDV-om
Više...

Prijevoz učenika osnovnih škola za školsku godinu 2012/13

-evidencijski broj nabave iz Plana nabave za 2012. godinu: - (postupak javne nabave u cilju sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom evidentiran u Planu nabave za 2009. godinu kada je isti proveden)
-proveden postupak sklapanja ugovora o prijevozu učenika OŠ Augusta Cesarca za školsku godinu 2012/13 u vrijednosti od 168.750,00 kn s uključenim PDV-om na temelju okvirnog sporazuma sklopljenog s ponuditeljem Presečki grupa d.o.o., Frana Galovića 15, 49000 Krapina 
-proveden postupak sklapanja ugovora o prijevozu učenika OŠ „Ljudevit Gaj“ za školsku godinu 2012/13 u vrijednosti od 337.500,00 kn s uključenim PDV-om na temelju okvirnog sporazuma sklopljenog s ponuditeljem Presečki grupa d.o.o., Frana Galovića 15, 49000 Krapina

Usluga preventivne deratizacije na području Grada Krapine u 2012. godini

-evidencijski broj nabave iz Plana nabave za 2012. godinu: 2/2012-JN
-postupak javne nabave završio je sklapanjem ugovora o provedbi preventivne deratizacije na području Grada Krapine u 2012. godini s najpovoljnijim ponuditeljem Ekocijan d.o.o., Našićka 8, Zagreb u vrijednosti od 89.125,00 s uključenim PDV-om
Više...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5