Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

-evidencijski broj nabave iz Plana nabave za 2012. godinu: 2/2012-JN
-postupak javne nabave završio je sklapanjem ugovora o provedbi preventivne deratizacije na području Grada Krapine u 2012. godini s najpovoljnijim ponuditeljem Ekocijan d.o.o., Našićka 8, Zagreb u vrijednosti od 89.125,00 s uključenim PDV-om
Više...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5