Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

e-Nekretnine

Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. godine (NN broj 78/15 – u daljnjem tekstu: Zakon), uređuju se osnovni pojmovi iz područja procjene vrijednosti nekretnina, sastav i nadležnost Procjeniteljskog povjerenstva, nadležnost i opis poslova upravnog tijela županije, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način prikupljanja i evidentiranja podataka, kao i njihova evaluacija, odnosno reguliraju se odnosi na hrvatskom tržištu nekretnina, usklađeni s odredbama europske legislative.

Temeljem Zakona, a radi stručne analize i evaluacije podataka, davanja stručnih prijedloga i mišljenja o tržištu nekretnina, 21. kolovoza 2018. godine osnovano je Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina za područje Grada Krapine i Krapinsko-zagorske županije.

Stručnu i administrativno-tehničku podršku za rad Procjeniteljskog povjerenstva pruža Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za imovinsko-pravne poslove Grada Krapine.

Nadzor nad provedbom ovog Zakona i propisa donesenih temeljem ovog Zakona, kao i zakonitost rada upravnog tijela, Povjerenstva i procjenitelja provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Na zahtjev stalnih sudskih vještaka za procjenu nekretnina ili stalnih sudskih procjenitelja, te upravnih i pravosudnih tijela, a u svrhu izrade procjembenih elaborata, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša – ovlašteni službenik za eNekretnine, izdaje izvatke iz Zbirke kupoprodajnih cijena i to:

1.       OBRAZAC 01 - POREDBENE KUPOPRODAJNE CIJENE ZA ZEMLJIŠTA

2.       OBRAZAC 02 - POREDBENE KUPOPRODAJNE CIJENE ZA STANOVE I APARTMANE

3.       OBRAZAC 03 - POREDBENE KUPOPRODAJNE CIJENE ZA POSLOVNI PROSTOR

4.       OBRAZAC 04 - POREDBENE KUPOPRODAJNE CIJENE ZA STAMBENE ZGRADE – OBITELJSKE KUĆE I STAMBENE ZGRADE – KUĆE ZA POVREMENI BORAVAK

5.       OBRAZAC 05 - POREDBENE KUPOPRODAJNE CIJENE ZA POSLOVNE, GOSPODARSKE I VIŠESTAMBENE ZGRADE

6.       OBRAZAC 06 - POREDBENE KUPOPRODAJNE CIJENE ZA VANJSKO-PARKIRNA MJESTA, GARAŽE, PARKIRNO-GARAŽNA MJESTA, SPREMIŠTA I SKLADIŠTA

7.       OBRAZAC 07 - POREDBENE ZAKUPNINE ZA ZEMLJIŠTA

8.       OBRAZAC 08 - POREDBENE NAJAMNINE ZA STANOVE I APARTMANE

9.       OBRAZAC 09 - POREDBENE ZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE

10.   OBRAZAC 10 - POREDBENE CIJENE ZA NAJAM STAMBENIH ZGRADA – OBITELJSKIH KUĆA I STAMBENIH ZGRADA – KUĆA ZA POVREMENI BORAVAK

11.   OBRAZAC 11 - POREDBENE CIJENE ZA ZAKUP-NAJAM POSLOVNIH, GOSPODARSKIH I VIŠESTAMBENIH ZGRADA

12.   OBRAZAC 12 - POREDBENE CIJENE ZA ZAKUP ZA VANJSKO-PARKIRNA MJESTA, GARAŽE, PARKIRNO-GARAŽNA MJESTA, SPREMIŠTA I SKLADIŠTA

13.   OBRAZAC 13 - POREDBENE CIJENE ZA KUPOPRODAJU-NAJAM-ZAKUP NEKRETNINA


Upravna pristojba za zaprimanje zahtjeva i izdavanje Izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena plaća se u iznosu od 200,00 kn (180,00 kn Uredba o tarifi upravnih pristojbi NN br. 8/17. i 37/17 + 20,00 kn Uredba o tarifi upravnih pristojbi NN br. 8/17. i 37/17) u korist transakcijskog računa Grada Krapine. (UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI NN 37/2017.)Broj računa na koji se uplaćuje: HR0823400091821100007

Model: HR68

Poziv na broj: 5703- OIB

Opis plaćanja: upravna pristojba za izdavanje izvatka iz Zbirke kupoprodajnih cijena

(Dokaz o uplati potrebno je dostaviti uz obrazac zahtjeva ili poslati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , kako bi se mogao izdati traženi izvadak)


GRAD KRAPINA, ovlašteni službenici za eNekretnine – Lucija Kantolić i Ana Radak

Izvješća
 1. Izvješće o tržištu nekretnina Grada Krapine za 2020. godinu
 2. Izvješće o tržištu nekretnina Grada Krapine za 2019. godinu
 3. Izvješće o tržištu nekretnina Grada Krapine za 2018. godinu  

 


 

Potkategorije

Izobrazno- informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli

euT eu str invT opkk Krapina logo

 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“

Naziv projekta:

Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli KK. 06.3.1.07.0044

Kratki opis projekta:

Projekt "Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli" će se provoditi na cjelokupnom području grada Krapine te općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli. Provedbom sedam odabranih aktivnosti Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom doprinijeti će se ispunjenju specifičnog cilja projekta informiranja i educiranja građana s posebnim naglaskom na 4 teme: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta. Pravilno postupanje s otpadom bitno je zbog stvaranja stava u javnosti o važnosti zaštite okoliša u okviru održivog razvitka te prepoznavanja uloge pojedinca i svih društvenih skupina te njihovo osvješćivanje i senzibiliziranje za probleme otpada i okoliša.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Cilj projekta je izgraditi svijest građana s područja grada Krapine te općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom kako bi se smanjile količine odloženog otpada na odlagališta, a ujedno kako bi se i povećale stope odvajanja pojedinih kategorija otpada. Projektom će se educirati i informirati 88% građana o održivom gospodarenju otpadom, a ono će se ostvariti kroz provedbu sedam aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koje će Grad Krapina nakon provedbe objaviti putem Web aplikacije predviđene za dostavu podataka od strane JLS u sklopu Portala sprječavanja nastanka otpada.

Ukupna vrijednost projekta:

523.997,29 HRK

Iznos koji sufinancira EU (85%):

437.545,70 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

15. lipnja 2018. – 15. veljače 2020. godine

Kontakt osoba više informacija:

                Josipa Popović

                Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

                049/382-400

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29