Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine - druga faza

Grad Krapina objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH poziv na nadmetanje za predmet nabave: Sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Grada Krapine - druga faza. Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Rok za dostavu ponuda je 14. listopada 2015. do 12:00 sati kada će se održati i javno otvaranje ponuda. Dokuemnatciju možete preuzeti ovdje.

Prijevoz učenika osnovnih škola na području Grada Krapine za šk. god. 2015./16. i 2016. i 2017. g.

     Grad Krapina objavio je u elektroničkom oglasniku javne nabave RH poziv za nadmetanje za predmet nabave Prijevoz učenika osnovnih škola na području Grada Krapine za šk. god. 2015./16. i 2016. i 2017. Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Rok za dostavu ponuda je 19.08.2015. do 12:00 sati.

 

 

Opskrba električnom energijom

Grad Krapina objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH poziv na nadmetanje za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, u cilju sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine. Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Rok za dostavu ponuda je 05. lipnja 2015. do 9:00 sati kada će se održati i javno otvaranje ponuda.

Sanacija klizišta na području Grada Krapine

    Grad Krapina objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH poziv na nadmetanje za predmet nabave: Sanacija klizišta na području Grada Krapine. Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti ovdje. Rok za dostavu ponuda je 28. listopada 2015. do 12:00 sati kada će se održati i javno otvaranje ponuda.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5