Postupak nabave bagatelne vrijednosti za predmet nabave: Izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine, završio je sklapanjem ugovora s odabranim ponuditeljem APE d.o.o., Zagreb, Ozaljska 51, u iznosu od 170.000,00 kn (bez PDV-a).