Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rekonstrukcija mosta kod zgrade Kotke

Grad Krapina je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH poziv na nadmetanje za predmet nabave: Rekonstrukcija mosta kod zgrade Kotke. Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Rok za dostavu ponuda je 15.12.2016. do 9:00 sati kada će se održati i javno otvaranje ponuda. 
 

Sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Grada Krapine u 2016. godini

Grad Krapina je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH poziv na nadmetanje za predmet nabave: Sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Grada Krapine u 2016. godini. Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Rok za dostavu ponuda je 29.4.2016. do 9:00 sati kada će se održati i javno otvaranje ponuda.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5