Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta (propusta preko potoka Pačetina i klizišta na lokalnoj cesti Tkalci II) na području Grada Krapine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta (propusta preko potoka Pačetina i klizišta na lokalnoj cesti Tkalci II) na području Grada Krapine.

Cjelokupna dokumentacija vezana uz predmetni postupak javne nabave može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Rok za dostavu ponuda je 11.10.2018. do 09:00:00 kada će se održati javno otvaranje ponuda.

Izrada projektne dokumentacije za projekt "Crna kraljica" KK.06.1.1.01.0056 koji se financira iz Fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za projekt "Crna kraljica" KK.06.1.1.01.0056 koji se financira iz Fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020., grupe predmeta nabave: Grupa 1. - Izrada projektne dokumentacije za obnovu kulturnog dobra "Stari grad Krapina" i uređenje Pećine, Grupa 2. - Izrada projektne dokumentacije za obnovu kulturnog dobra "Park skulptura Forma Prima u šumi Josipovac" , Grupa 3.- Izrada projektne dokumentacije za gradnju pješačkog mosta s prilazom.

Cjelokupna dokumentacija vezana uz predmetni postupak javne nabave može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Rok za dostavu ponuda je 30. svibnja 2018. do 09:00:00 kada će se održati javno otvaranje ponuda.

Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića u Krapini u okviru provedbe projekta koji se financira iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića u Krapini u okviru projekta koji se financira iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Cjelokupna dokumentacija u predmetnom postupku javne nabave može se preuzeti u  Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.
Rok za dostavu ponuda je 11. svibnja 2018. do 09:00:00 kada će se održati javno otvaranje ponuda.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5