U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Električna energija za razdoblje od dvije godine.

Cjelokupna dokumentacija vezana uz predmetni postupak javne nabave može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Rok za dostavu ponuda je 03. svibnja 2019. do 10:00:00 kada će se održati javno otvaranje ponuda.