U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za bazenski kompleks Šemničke toplice.

 Cjelokupna dokumentacija vezana uz predmetni postupak javne nabave može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 Rok za dostavu ponuda je 10. srpnja 2019. do 09:00:00 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda.