U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Izgradnja i uređenje spomen obilježja u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja KZŽ.
Cjelokupna dokumentacija vezana uz predmetni postupak javne nabave može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
Rok za dostavu ponuda je 21. veljače 2020. do 09:00:00 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda.