Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

logo ck

„Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Krapina, 05. listopada 2018.

Prijavom na otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Pripremu i provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine KK.06.1.1.01 u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." provedenog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gradu Krapini je osigurano sufinanciranje Projekta „Crna kraljica“ u visini od 2.296.674,48 kuna za projekt „Crna kraljica“, dok procijenjena vrijednost Projekta iznosi 2.905.000,00 kuna, a ukupni prihvatljivi troškovi 2.796.155,61 kuna.

 

Cilj projekta je izrada projektne dokumentacije kako bi se provela revitalizacija kulturnih znamenitosti baštine (Stari grad Krapina, Park skulptura Forma prima), generirali novi turistički proizvodi (pješački most, suvenirnica, muzejski postav Crna kraljica, muzejski postav pećine, multimedijska dvorana) i usluge (ugostiteljska usluga, edukacija, informiranje) te doprinijelo održivom razvoju turizma u gradu Krapini.

Projekt uključuje aktivnosti izrade projektne dokumentacije za obnovu pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra „Stari grad Krapina“, uređenje pećine u okviru pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra „Stari grad Krapina“, muzejskog postava zgrade Palasa i pećine, obnovu pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra Park skulptura Forma Prima u šumi Josipovac“, izgradnju pješačkog mosta s prilazom, strateških dokumenata razvoja turizma. Kako bi se doprinijelo održivom razvoju turizma i ukupnom održivom društveno - gospodarskom razvoju Krapine, grad Krapina će projektom „Crna kraljica“ unaprijediti upravljanje nepokretnim kulturnim dobrima „Stari grad Krapina“ i „Park skulptura Forma Prima u šumi Josipovac“. Kroz Integrirani razvojni program izradit će se projektna dokumentacija što je preduvjet da se obnovi infrastruktura na tim kulturnim dobrima i uvedu turistički sadržaji.

Provedba projektnih aktivnosti ukupno traje 15 mjeseci i to od 1. listopada 2017. do 31. prosinca 2018.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 05. listopada 2017. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (UT), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (PT2) te Grada Krapine kao korisnika sredstava.

Do sada su u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Krapini, izvršene pripremne radnje koje su bile preduvjet projektnog zadatka, a koji je poslužio kao podloga za provedbu postupka javne nabave, te odabir ponuditelja s kojim je sklopljen Ugovor o izradi projektne dokumentacije za projekt "Crna kraljica" KK.06.1.1.01.0056 koji se financira iz Fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020. S obzirom da se Stari grad Krapina smatra jednim od najstarijih srednjovjekovnih utvrđenih gradova za čije se dijelove smatra da potječu iz vremena prije 11. stoljeća, bilo je potrebno izvođenje probnih arheoloških istraživanja u budućim zonama zahvata. Cijeli lokalitet Starog grada je zaštićeno arheološko nalazište, te će se ta istraživanja i dalje kontinuirano nastaviti. Na lokalitetu Stari grad Krapina postoji i prirodna pećina, za koju se kroz Projekt „Crna kraljica“ planira izraditi dokumentacija kako bi se pećina uredila i povezala sa muzejskim postavom. Stoga je napravljen i geotehnički elaborat pećine koji služi tome da se utvrdi sigurnost pećine za uređenje i korištenje.
Postupak izrade projektne dokumentacije se nastavlja, a planira se završiti do 31.12.2018. godine.