Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Gore

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo

Napomena:
  Izdavanje akata iz oblasti prostornog uređenja i gradnje provodi se kroz  informacijski sustav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja namijenjen izdavanju jedinstvenog akta za građenje - eDozvola. Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na web stranici:
https://dozvola.mgipu.hr/web/edozvole/predaja-zahtjeva;jsessionid=5C996686E283AD45E7226416FCF059D1

Ako je zahtjev za izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i gradnje za koje se plaća posebna upravna pristojba prema Tarifnom broju  50. i 51 Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ( Narodne novine br. 8/17 i 37/17)  podnesen elektroničkim putem, te je isti ispunjen sukladno naputku koji se donosi na temelju zakona kojim se uređuje upravno područje prosotrnoga uređenja i graditeljstva, iznos upravne pristojbe propisan  Tarifnim brojem za njihovo izdavanje umanjuje se za 15%

Utvrđen iznos pristojbe pristojbeni obveznik dužan je uplatiti na broj računa  Grada Krapine, HR0823400091821100007, model HR68, poziv na broj: 5703- OIB investitora

 
 
Powered by Phoca Download