Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva te stvaranje preduvjeta za ulaganje ugospodarstvo prioritet je svakog grada ili općine, a koji rezultira stvaranjem novih radnih mjesta odnosno smanjenjem nezaposlenosti na njihovom području, napređenjem vještina radne snage te gospodarskim rastom.


Vrlo važan prometni položaj Grada Krapine koji se smatra glavnim sjeverozapadnim ulazom u Hrvatsku, vrlo dobra prometna povezanost sa okolnim gradovima i općinama, a posebno s Gradom Zagrebom, vrlo dobre veze sa Slovenijom i Austrijom, Carinski ured Krapina koji doprinosi zadovoljavanju potreba gospodarskih subjekata koji sudjeluju u carinskom poslovanju samo su neke od prednosti vezane za smještaj poduzeća u poduzetničku zonu u Krapini.

Grad Krapina već niz godina ulaže znatna sredstva iz svog proračuna za razvoj poduzetničkih zona u cilju jačanja sposobnosti za privlačenje investicija.

Nakon formiranja „Zone malog gospodarstva“ u koju su se smjestila četiri gospodarska subjekta, Grad Krapina je krenuo u osnivanje nove Poduzetničke zone Krapina Nova. Temeljni cilj navedenog poduzetničkog pothvata sastojao se u otkupu i infrastrukturnom uređenju građevinskih parcela namijenjenih za izgradnju proizvodnih hala i poslovnih prostora te poduzimanju marketinških akcija u cilju privlačenja investicija poduzetnika iz zemlje i inozemstva, a posebno onih koji su spremni ulagati u nove tehnologije i projekte.

U skladu s Prostornim planom uređenja Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 2/02, 16/04 i 5/07), Urbanističkim planom uređenja Krapina Nova-Zapad (Službeni glasnik Grada Krapine br. 2/05) te Urbanističkim planom uređenja Krapina Nova-Jug (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/09) utvrđene su zone obuhvata poduzetničkih zona u jugozapadnom dijelu Krapine; od pogona bivše "Keramike" na sjeveru do naselja Velika Ves prema jugu te zapadno od trase Autoceste Zagreb-Macelj. Nadvožnjak autoceste dijeli zonu na dva dijela; Krapina Nova-Zapad i Krapina Nova-Jug.  

Poduzetnička zona Krapina Nova-Zapad prostire sa na oko 43 ha površine, a nalazi se zapadno od željezničke pruge ispod stambenog naselja Bobovje i Pristava Krapinska do nadvožnjaka Autoceste Zagreb-Macelj. Prometno je povezana preko nadvožnjaka nad željezničkom prugom i vodotokom Krapinica na državnu cestu D1 kod naselja Polje Krapinsko (tzv. "zagorska magistrala"), na udaljenosti oko 1 km od čvora Krapina na Autocesti Zagreb-Macelj, dok je iz centra grada povezana s Ulicom Frana Galovića i cestom naselja Bobovje. Grad Krapina je u 1. fazi izgradnje Poduzetničke zone Krapina Nova-Zapad otkupio zemljište u sjevernom dijelu zone gdje je formirano trinaest građevinskih parcela od kojih je 12 prodano poduzetnicima, a jedna je darovana Krapinsko-zagorskoj županiji u svrhu realizacije projekta Poduzetnički inkubator Krapinsko-zagorske županije te trenutno Grad Krapina ne raspolaže sa slobodnim zemljištem za prodaju. Preostalo zemljište u zoni u privatnom je vlasništvu. U prostoru djeluju dva gospodarska subjekta, dok su ostali u fazi izgradnje ili priprema za izgradnju.

Poduzetnička zona Krapina Nova-Jug prostire se na oko 42 ha površine, od nadvožnjaka autoceste na sjeveru do ceste Lepajci-Krapinske Toplice na jugu te od autoceste na istoku do vodotoka Krapinica na zapadu. Prometno je povezana na autocestu u čvor Krapina na udaljenosti oko 2 km i čvor Sveti Križ Začretje na udaljenosti oko 10 km na jug, dok će planiranom izgradnjom spojne ceste Zabok-Krapina, koja prolazi kroz zonu, biti vezana direktno na autocestu. U prostoru je izgrađeno 5 poslovnih građevina u kojima se obavlja djelatnost. Zemljište u zoni Jug u privatnom je vlasništvu.

Grad Krapina novim poduzetnicima u poduzetničkoj zoni Krapina Nova nudi slijedeće pogodnosti:

1. Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

 - u prvoj godini poslovanja u 100%-tnom iznosu

 - u drugoj godini poslovanja u 75%-tnom iznosu

2. Oslobađanje od plaćanja poreza na tvrtku

 - u prvoj godini poslovanja u 100%-tnom iznosu

 - u drugoj godini poslovanja u 50%-tnom iznosu

 - u trećoj godini poslovanja u 25%-tnom iznosu

3. Obročno plaćanje komunalnog doprinosa   

4. Dodatni popust od 30% na utvrđeni iznos komunalnog doprinosa za jednokratno plaćanje cjelokupnog iznosa

Detaljni podaci o infrastrukturnoj opremljenost poduzetničke zone te uvjetima gradnje i obvezama investitora za građenje pogledajte na linku GOSPODARSTVO-Poduzetnička zona Krapina Nova.