Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

OBAVIJESTI POLJOPRIVREDNOG REDARA U 2017. GODINI

 

JAVNI POZIVI U 2014. GODINI:

 Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2014. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 8/14) gradonačelnik Grada Krapine objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2014. godini. 

Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se na obrascima koji se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine, Magistratska 30 ili ovdje:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno „Programu potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2014. godinu"

 Rok dostave zahtjeva je 29. prosinac 2014. do 10:00 sati.

JAVNI POZIVI U 2013. GODINI:

Na temelju Programa razvoja poljoprivrede na području Grada Krapine za 2013. godinu, Grad Krapina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2013. godini za kapitalna ulaganja u poljoprivredi te izradu projekata za prijavu na natječaje za EU fondove.

Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se na obrascima koji se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine, Magistratska 30 ili ovdje:

Obrazac PP-1: Zahtjev za dodjelu potpore za kapitalno ulaganje u poljoprivredi
Obrazac PP-2: Zahtjev za dodjelu potpore za izradu projekata za prijavu na natječaje za EU fondove
 
Rok za dostavu zahtjeva je 19. prosinac 2013. do 10:00 sati.


JAVNI POZIVI u 2012. GODINI:

Na temelju Programa razvoja poljoprivrede na području Grada Krapine za 2012. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/12) Grad Krapina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2012. godini za pripremne radove za podizanje nasada vinograda i voćnjaka, kupnju loznih cijepova i voćnih sadnica te kapitalna ulaganja u novu opremu.

Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se na obrascima koji se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine, Magistratska 30 ili ovdje:

Obrazac PP-1: Zahtjev za dodjelu potpore za pripremne radove za podizanje nasada vinograda
Obrazac PP-2: Zahtjev za dodjelu potpore za pripremne radove za podizanje nasada voćnjaka
Obrazac PP-3: Zahtjev za dodjelu potpore za kupnju loznih cijepova
Obrazac PP-4: Zahtjev za dodjelu potpore za kupnju voćnih sadnica
Obrazac PP-5: Zahtjev za dodjelu potpore za kapitalna ulaganja

Rok za podnošenje zahtjeva je 23. studeni 2012. g.