U Kulturnom domu Šmarje pri Jelšah u utorak, 24. veljače 2015. godine, održana je završna konferencija projekta pod nazivom Razvoj potpornih usluga za uspostavljanje novih MSP-a i poduzetničkih ideja na prekograničnom području, akoronima "MALA ŠKOLA PODUZETNIŠTVA SI-HR".

Vodeći partner u projektu bila je Ljudska univerza Rogaška Slatina, a partneri, sa slovenske strane: Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah, Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, a sa hrvstake strane Pučko otvoreno učilište Varaždin, VG Poduzetnički centar d.o.o. Velika Gorica i Pučko otvoreno učilište Krapina. Projekt završava 17. ožujka 2015., a zaključna konferencija zadnja je aktivnost predviđena unutar projekta.
Sve nazočne, na samom početku konferencije, pozdravili su načelnik Općine Šmarje pri Jelšah, gosp. Stanko Šket, dogradonačelnik Grada Krapine, gosp. Dragutin Kozina i pročelnica Odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina gđa. Danijela Vusić.
O projektu i postignutim ciljevima govorila je direktorica Ljudske univerze Rogaška Slatina mag. Lidija Sovinc.
Osnovne informacije o natječajima EU fondova do 2020. godine dala je mag. Monika Kirbiš Rojs, dok je o poduzetništvu i poduzetnosti u slovenskim srednjim školama govorila ravnateljica Školskog centra Rogaška Slatina, gđa. Dubravka Berc Prah.
Bila je ovo prilika sa se nazočnima predstave i primjeri dobre prakse. O svojoj odluci da krene u poduzetničke vode i uspjehu koji je do danas postigla govorila je gđa. Danica Zorin Mijošek, osnivačica i direktorica tvrtke Afrodita kozmetika d.o.o. Rogaška Slatina. Gđa. Jasminka Davutović buduća je poduzetnica iz Velike Gorice, koja je tek krenula u ostvarivanje svoje poduzetničke ideje, bila je polaznica obrazovnih modula koje je predvidio projekt Mala škola poduzetništva. Znanja i vještine koja je tamo stekla odlučila je iskoristiti i osnovati vlastitu tvrtku.
Ciljane skupine ovoga projekta prvenstveno su bili mladi, učenici i nezaposleni. Sa njima su kroz 5 obrazovnim modula radili stručnjaci - predavači i učili ih poduzetništvo, engleski jezik, slovenski jezik, hrvatski jezik, informatiku i osnove komunikacija u poduzetništvu. Svoja su iskustva sa upravo provedenih edukacija podijelili sa nama gđa. Rajka Hrbić, univ. spec. oec., mag. Saša Ogrizek i gđa. Irma Dračić, dipl. oec.