Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je još jedan natječaj iz Mjere 08, podmjere 8.6., operacije 8.6.3 „Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda".
Prihvatljivi prijavitelji:
- šumoposjednici
- udruge šumoposjednika/šumovlasnika
- obrti, mikro, mala i srednja poduzeća i
- jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja.


Korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu pri Agenciji za plaćanja.
Prihvatljivi troškovi:
- prihvatljivi opći troškovi su: usluge konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta (uključujući poslovne planove, idejne planove marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma, studije izvedivosti, analize troškova i koristi, projektno-tehničku dokumentaciju, geodetske podloge, elaborate, trošak nadzora, studije utjecaja na okoliš i prirodu), u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova.
- troškovi vezani uz gradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje pokretnog ili nepokretnog prostora/građevine za prezentaciju i prodaju šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda i usluga šuma te za promociju općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i šumarskog sektora (multimedijski prostori sa stalnim izložbenim postavom, štandovi, izložbene police i pultovi i sl.)
- zakup/najam izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge šuma na specijaliziranim sajmovima i izložbama
- kupnju i/ili najam multimedijskih uređaja i pomagala za promociju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma (laseri, oglasne ploče, sučelja i sl.)
- izradu i distribuciju promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima te reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma (drvene kocke, suveniri od drva i sl.) i
- kupnju novih strojeva, alata, uređaja i opreme za pakiranje (strojevi za lijepljenje/spajanje/vakumiranje i sl.) i označavanje šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda (printeri za drvo, tokarski strojevi, drvodjeljski alat za graviranje i sl.).
- minimalno 90% prihvatljivih troškova mora se odnositi na materijalna ulaganja
Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupno prihvatljivih troškova.
Visina tražene potpore: najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore po projektu je 30.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 22. srpnja do 22. studenoga 2016.
Više informacija o javnom pozivu i listu prihvatljivih troškova možete pronaći na stranicama Narodnih novina.