Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju čl. 32. Zakona u udrugama (NN 74/14) te Zaključka Gradonačelnika Grada Krapine o raspisivanju Godišnjeg plana raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Gradu Krapini za 2017. godinu, Grad Krapina raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJU GRADA KRAPINE ZA 2017. GODINU i to za udruge u kulturi, tehničkoj kulturi, zdravstvu i socijali koje imaju pravo prijave prema sljedećim UPUTAMA.


Također, Grad Krapina je prema istom Zaključku raspisala Natječaj za financiranje programa i projekata na području poljoprivrede i lovstva Grada Krapine za 2017. godinu prema slijedećim UPUTAMA.

 


Prema posebnim uputama za prijavitelje, ispunjavaju se slijedeći obrasci:
Obrazac opisa programa ili projekta
Obrazac izjave o partnerstvu
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac izjave o nekažnjavanju
Obrazac životopisa
Obrazac proračuna

Natječaji su raspisani do 25. veljače 2017. godine.

Prijave se šalju na:
Grad Krapina
Magistratska 30
49000 Krapina
*puni naziv natječaja
- Ne otvarati do sjednice Povjerenstva za administrativnu provjeru prijava na natječaj -