Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar proglasio je elementarnu nepogodu za područje Grada Krapina, Grada Pregrada te za područje Općine Petrovsko, nastalu uslijed olujnog nevremena praćenog jakom tučom dana 7. srpnja 2017. godine, koje je prouzročilo velike štete na poljoprivrednim kulturama i usjevima, dugogodišnjim nasadima i obrtnim sredstvima. 

Građani Grada Krapine koji žele prijaviti štetu mogu podnijeti prijavu u prostorijama Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina.

Prijave se primaju na propisanom obrascu EN-P.

Na obrascu je potrebno navesti lokaciju i vrstu oštećene kulture te količinu, odn. površinu.
Obavezno kontakt telefon.

Uz prijavnicu se prilaže:
- preslika posjedovnog lista
- BROJ TEKUĆEG RAČUNA,

Prijave se zaprimaju zaključno do srijede 19. srpnja 2017.

Odluku možete vidjeti ovdje.